@GreatMonsterMan @ScarofOdysseus Quercetin is nephrotoxic with chronic use.